DZIAłALNOść HANDLOWA
właściwości znaleziono:

Działalność handlowa

- 0